สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดโครงการประชุมวิชาการสหกรณ์พบปะสมาชิกโซนตะวันออก ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

 ที่ห้องประชุมแมลงปอ ฮอล การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการสหกรณ์พบปะสมาชิกสัญจรโซนตะวันออก  ประจำปี 2563 ได้แก่ อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอจุน อำเภอปง และกิ่งอำเภอภูซาง


โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับผลประกอบกิจการสหกรณ์ฯรอบครึ่งปี และชมวีดีทัศน์ประกอบเสียง”กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย อ.ประเมศว์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี


แชร์ข่าวพะเยา