ชาวบ้านร้อง กอ รมน.ขอคืนที่ดินทำกิน

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านร้อง กอ.รมน.และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ขอคืนที่ทำกิน หลังเจ้าหน้าที่ เข้าทำการปลูกป่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์

     วันที่ 10 ส.ค.2563   ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ในตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยากว่า 100 คน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อขอให้ทบทวนกรณีที่   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เข้าทำการปลูกป่า  ซึ่งเป็นที่ป่าอนุรักษ์  แต่ชาวบ้านได้เข้าทำกินมานานนับ 10 ปี  เพื่อขอให้พิจารณาคืนพื้นที่บางส่วนให้กับชาวบ้านได้ทำกินต่อไป

     นางอนงค์  ใจแน่น  ตัวแทนชาวบ้าน   ตำบลเงิน อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า  ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านแบ่ง  บ้านเลี้ยว บ้านเก๊างาม บ้านควร บ้านป่าเดง ในตำบลงิม อ.ปง กว่า 100 คน เดินทางมาในวันนี้เพื่อร้องขอให้ทาง กอ.รมน.และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา พิจารณาทบทวนกรณีที่ เจ้าหน้าที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อ.ปง ทำการปลูกป่า ในพื้นที่  ที่ชาวบ้านทำกิน ซึ่งชาวบ้านเข้าใจดีว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์  แต่ชาวบ้านได้ทำกินมาเป็นเวลานับ 10 ปี แล้ว และที่ผ่านมาเคยร้องไปหลายที่แต่ไม่มีความคืบหน้าเลย  ชาวบ้านจึงรวมตังกันเดินทางมาร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันนี้  เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชน โดยขอให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเหตุเพราะไม่มีที่ทำกิน  โดยพื้นที่ ที่ถูกยึดคืนประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยการเดินทางมาทวนพื้นที่คืนในครั้งนี้ชาวบ้านต้องการคืนเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ได้ขอคืนทั้ง 3,000 ไร่ ขอแค่พอให้มีที่ทำกินเพียงเท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา