สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563

      วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ที่ บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทรายบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  เป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาการสูญเสียหน้าดิน และการพังทลายของดิน  และเพื่อเป็นจุดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

      โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้นำ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 1,400,000 ต้น เป็นพันธุ์ศรีลังกา และพันธุ์พระราชทาน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของสถานีพัฒนาที่ดินมีบริการหญ้าแฝกให้กับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และผู้สนใจที่มาร่วมงานด้วย


แชร์ข่าวพะเยา