สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21/2563

แชร์ข่าวพะเยา

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21/2563 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมแมลงปอ ฮอล การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา