จ.พะเยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

จ.พะเยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายวุฒิชัย   เสาวโกมุท   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ที่  ลำน้ำร่องช้างบริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดบุญเกิด  อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา

     ตามที่กรมประมงให้ทุกจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัด   และเทศบาลเมืองดอกคำใต้   ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ลำน้ำร่องช้างจำนวน 200,000 ตัว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำ


แชร์ข่าวพะเยา