ปลูกต้นไม้วันแม่

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้สูงอายุ อสม.ม.2 ต.แม่ปืม อ.เมือง  จ.พะเยา ปลูกต้นไม้วันแม่

    พระอธิการสมจิตร เจ้าอาวาสวัดป่าคา พร้อมด้วยผู้สูงอายุ อสม. ม.2 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ปลุกต้นไม้ภายในบริเวณวัดป่าคา ม.2 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด


แชร์ข่าวพะเยา