กอ.รมน พะเยา ตรวจเยี่ยมโครงการของ ศปป.1 กอ.รมน.

แชร์ข่าวพะเยา

กอ.รมน พะเยา ตรวจเยี่ยมโครงการของ ศปป.1 กอ.รมน. ณ. โรงเรียนบ้านสักทุ่ง ต.หงส์หิน อ.จุน จังหวัดพะเยา

เมื่อ 14 ส.ค.63 เวลา 1030  พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร  พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ ร่วมกับนายอดิศร  เทพเจริญ ผอ.ร.ร.บ้านสักทุ่ง พร้อมด้วย คณะครู ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สนองคุณ หน.ปร.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ซึ่งเดินทางมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามผลการดำเนินโครงการของ ศปป.1 กอ.รมน. ณ ร.ร.บ้านสักทุ่ง ต.หงส์หิน อ.จุน จว.พ.ย. โดยมี พ.ต.ทิพดล  ตาคำ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ เป็นผู้บรรยายสรุป

ซึ่ง ได้รับการแนะนำจาก หน.ปร.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ดังนี้

1. ต้องการให้ นักเรียนมีโภชนาการที่ดี

2. เพื่อปลูกฝังให้ นักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตร มีความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น  การลดรายในครอบครัว

3. การขยายผลเมื่อพืชผักพอเพียง จำหน่ายให้กับผู้ปกครอง และคนในชุมชน

4. เชิญผู้ปกครอง ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ร.ร.บ้านสักทุ่งฯ

5. ประสานปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ มาให้ความรู้ แก่นักเรียน

6. มีการส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหารตากแห้ง เช่น การทำปลาตากแห้ง, ปลาป่น ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา