หนุ่มวัย 46 ปี เลี้ยงหอยขมขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      หนุ่มวัย 46 ปีในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เลี้ยงหอยจุ๊บ หรือหอยขม แบบวิธีธรรมชาติ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้งาม และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นที่นิยมในการนำไปรับประทาน โดยการเลี้ยงหอยขมจะสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหอยดังกล่าวจะแพร่พันธ์และโตแบบระยะเวลาที่ไล่เรียงกันไป

     นายสนธิ์ นันตรี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตหอยจุ๊บ หรือหอยขม ที่เขาเลี้ยงไว้แบบวิธีการธรรมชาติ จำนวน 3 บ่อ ที่สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หลังเขาทำการใช้พื้นที่บริเวณสวนของตนเองทำการเลี้ยงหอยขม มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมา จนสามารถเก็บผลผลิตนำออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ดี เนื่องจากหอยขมเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่นิยมนำไปรับทานกันและสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

     โดยนายสนธิ์  กล่าวว่า ตนเองได้ทำการเลี้ยงหอยจุ๊บหรือหอยขมมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ จำนวน 3 บ่อ โดยเริ่มแรกจะเลี้ยงไว้ที่บ่อแบบให้หอยหากินเศษวัชพืช ผลหมากรากไม้ ที่ตกหล่นลงในบ่อ จากนั้นก่อนจะทำการเก็บก็จำนำหอยที่มีขนาดรุ่นมาทำการเลี้ยงบ่อที่ให้มีกระแสน้ำไหลเวียน เพื่อให้หอยมีขนาดที่โตใหญ่ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนก็จะสามารถเก็บหอยออกจำหน่ายได้ ซึ่งจะขายในราคากิโลกรัมละ50 บาท สำหรับหอยโตและคัด สำหรับหอยที่คละขนาดก็จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งจะเก็บหอยขมจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหอยจะขยายพันธ์และออกลูกเอง ซึ่งจะโตไล่เรียงกันไป และจับออกจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้นิยมนำไปรับประทานกัน โดยผลผลิตก็จะจำหน่ายภายในพื้นที่ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีสำหรับการเลี้ยงหอยขมดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา