นายอำเภอจุน ประชุมโครงการแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 18 สิงหาคม​ 2563เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็น​ประธาน​ใน​การประชุมการเตรียมโครงการเรื่องแหล่งน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อำเภอจุน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา​


แชร์ข่าวพะเยา