พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนทำบ้านโฟมหนุนกระแสท่องเที่ยวกรีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา “การสร้างบ้านจากโฟม EPS” ให้กับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย จำนวน 53 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ บ้านตอไม้ ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ   ประธาน SME ไทยจังหวัดพะเยา และ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

      นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาและสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างบ้านด้วยวัสดุที่เบา สะดวกในการขนย้าย โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง หรือทุรกันดาร เป็นฉนวนที่รักษาอุณหภูมิภายในคงที่ทุกฤดูกาล (ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด) สามารถประหยัดทั้งงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับการสร้างบ้านคอนกรีตทั่วไป โดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบ้านขนาดเล็กในที่พัก รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือบูทีกโฮเทล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการพักระยะสั้น หรือพำนักระยะยาวในจังหวัดพะเยา

รองรับกระแสการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน หรือบ้านอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากบ้านโฟมจะรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้คงที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศหรือถ้าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถประหยัดพลังงานลงได้มาก นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งตกแต่งสวนในรูปแบบไม้เทียม หินเทียมจากโฟม และวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้ตกแต่งอาณาบริเวณของสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก รีสอร์ต รวมถึง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม หรือ ชุมชนโอทอปนวัตวิถี ทั้งนี้ ผลพลอยได้ คือ การกำจัดขยะในชุมชน โดยสามารถนำขยะที่กำจัดได้ยาก เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม มาใช้เป็นโครง ในการทำเฟอร์นิเจอร์และสิ่งตกแต่ง เป็นการลดปัญหาการกำจัดขยะในชุมชนและเป็นการเพิ่มมูลค่าจากขยะ สามารถเป็นอาชีพเสริมจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสื่งตกแต่งสวน สร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือท่องเที่ยวกรีนอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา