พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ รพ.พะเยารามและสมาคมกู้ภัยกลางฝึกขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

แชร์ข่าวพะเยา

 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกยกระดับฝีมือพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ สาขา “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” ให้กับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลพะเยาราม โรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลแม่ใจ รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยสมาชิกสมาคมกู้ภัยกลางจังหวัดพะเยา จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นความปลอดภัย และความรู้ทางวิศวกรรมยานยนต์ของรถพยาบาลฉุกเฉิน ตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
โดยมุ่งเน้นการขับขี่ตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน ระบบการจ่ายไฟในรถ ระบบแสงสว่าง การติดแถบสะท้อนแสง ระบบสื่อสารเสียงรบกวน ระบบป้องกันออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเองประจำในรถพยาบาลฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นมาตรการและข้อกำหนดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินทั้งขณะเดินทางและขณะก่อนปฏิบัติงานด้วย
แชร์ข่าวพะเยา