คึกคัก!! การแข่งขันกว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 /2562

แชร์ข่าวพะเยา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1 ซึ่งอำเภอเมืองพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณกว๊านพะเยา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา , นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลชาย ประเภทบุคคลหญิง และประเภททีม รวมจำนวนสิ้นจำนวน 631 คน

    เส้นทางการแข่งขันในครั้งนี้ เริ่มต้นที่การว่ายน้ำ สถานที่การแข่งขันบริเวณกว๊านพะเยา เริ่มปล่อยตัวบริเวณรูปปั้นพญานาค ลานข่วงวัฒนธรรม และขึ้นฝั่งที่บริเวณสามแยกร้านอาหารแสงจันทร์ ร่วมระยะทาง 750 เมตร จากนั้นต่อด้วยการปั่นจักรยาน สถานที่แข่งขันใช้ถนนรอบกว๊านพะเยา เริ่มปล่อยตัวที่ลานข่วงวัฒนธรรม และกลับมาสิ้นสุดที่ข่วงวัฒนธรรม ระยะทาง 26 กิโลเมตร และสุดท้ายการวิ่ง สถานที่แข่งขันใช้ถนนเลียบกว๊านพะเยา เริ่มปล่อยตัวที่ลานข่วงวัฒนธรรม วิ่งวนสวนสุขภาพหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และเข้าเส้นชัยที่ข่วงวัฒนธรรม (วิ่ง 2 รอบ) ระยะทาง 6 กิโลเมตร


สำหรับการแข่งขันไตรกีฬากว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 เป็นการจัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง โดยใช้บริเวณกว๊านพะเยา เป็นสถานที่จัดงานการแข่งขัน เนื่องจากกว๊านพะเยามีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกว๊านพะเยาอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา ดึงดูดเชิญชวนนักกีฬา จากทั่วประเทศให้เข้าร่วมการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันไตรกีฬาครั้งแรกของจังหวัดพะเยาอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา