เห็ดสร้างรายได้ฤดูฝนวันละไม่ต่ำกว่า 1 พันบาท

แชร์ข่าวพะเยา

      อาชีพการเก็บเห็ดขายของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่บริเวณป่าใกล้หมู่บ้านที่ถือว่าเป็นป่าเงินล้าน ในช่วงนี้ต่างสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี โดยพวกเขาสามารถสร้างรายได้ต่อวันจากการเก็บเห็ดจำหน่ายถึงวันละ  800-1,000 บาทต่อวัน และเห็ดของที่นี่ต่างมีผู้นิยมหาซื้อรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย ปลอดภัย โดยในแต่ละปีพวกเขาสามารถมีรายได้จากการเก็บเห็ดที่ออกในช่วงฤดูกาลรวมแล้วนับล้านบาท

     ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำเห็ดที่พวกเขาหามาได้จากป่าใกล้หมู่บ้านออกมาจำหน่ายบริเวณสองข้างทางถนนสายพะเยา-ป่าแดด ซึ่งเป็นกิจวัตรทุกวันของชาวบ้านที่นี่ในช่วงเวลานี้ หลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกลงมาในพื้นที่ จะมีเห็ดหลากหลายชนิดออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดี

     โดยนางบุญนาค นามวงศ์ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา บอกว่าช่วงนี้จะมีอาชีพการหาเห็ดมาจำหน่ายเนื่องจากมีป่าบริเวณใกล้หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกป่าภูกามยาว จะมีเห็ดหลากหลายชนิดออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วงนี้ ทั้ง เห็ดโคลน เห็ดกระโดง เห็ดไข่ และเห็ดอื่นๆที่สามารถกินได้ และในปีนี้รู้สึกว่าปริมาณเห็ดจะออกมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ โดยชาวบ้านจะออกหาเห็ดตั้งแต่ตี 2 เป็นต้นไป  ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยบางวันสามารถหาเห็ดมาจำหน่ายและสร้างรายได้ต่อวัน 800-1000  บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีในช่วงนี้

โดยในแต่ละปีช่วงนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านในพื้นที่หาเห็ดมาจำหน่าย เนื่องจากป่าใกล้หมู่บ้านมีเห็ดออกเป็นจำนวนมาก และในช่วง เวลา 3 เดือนนี้จะมีเห็ดแต่ละชนิดออกมาอย่างต่อเนื่อง และเห็ดที่นี่จะเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีรสชาติอร่อย ปลอดภัย และราคาจะเริ่มต้น เพียงจานละ 10 -20 – 50 บาท แล้วแต่ชนิดเห็ดซึ่งสำหรับช่วงนี้ ตลอดแนวถนนสายพะเยา- ป่าแดด ชาวบ้านที่ออกไปหาเห็ดก็จะนำมาจำหน่ายตลอดทั้งวันบริเวณสองข้างทาง ของหมู่บ้าน เป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ที่เป็นหมู่บ้านที่ติดกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและเป็นป่าที่ที่มีภูเขาไม่สูงมากนัก ชาวบ้านที่นี่จึงออกหาเห็ด ในช่วงนี้ จึงทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้รวมแล้วต่อปีมากว่า 1ล้านบาท และทำให้บรรยากาศการซื้อขายเห็ดที่นี่เป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของนักบริโภคเห็ดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด


แชร์ข่าวพะเยา