ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพบ้านสันบัวบก

แชร์ข่าวพะเยา

นายกประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสาง พร้อมทีมงานเทศบาล,ผู้ใหญ่บ้าน ม.8,สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผักตบชวา จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

ร่วมต้อนรับท่าน อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้กำลังใจของกลุ่มอาชีพบ้านสันบัวบก และให้แนวนโยบายในการดำเนินงานและความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา