นมัสการพระเจ้านั่งดินพระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่เมืองเชียงคำ

แชร์ข่าวพะเยา

        นมัสการวัดพระเจ้านั่งดิน พระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณที่ไม่มีฐานชุกชี ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่ง พระเจ้านั่งดิน  ถือว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงคำ และจังหวัดพะเยา ที่มีความแปลกและมีตำนานที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีองค์พระธาตุเจ้า พระนั่งดิน ที่มีความสวยงามวิจิตรอลังการ

       ผู้คนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมสักการะองค์พระเจ้านั่งดิน  ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจ้านั่งดิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคักในช่วงนี้ ซึ่งต้องถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและร่วมสักการะ เนื่องจากมีความศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์ เนื่องจากพระเจ้านั่งดินที่เป็นพระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับ หรือฐานชุกชีเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ แต่ได้ประดิษฐานอยู่บนพื้นดิน และนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ “พระเจ้านั่งดิน” นอกจากนั้นองค์พระยังหันหน้ามาด้านทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากองค์พระโดยทั่วไป

       โดยตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระยาครองเมืองพุทธรสะได้ค้นพบประวัติ(ตำนาน)เมื่อนมจตุจุลศักราช 1,213 ปีระกา เดือน 6 วันจันทร์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดเมตตาสรรพสัตว์โดยทั่วทางอภินิหาร จนพระองค์ได้เสด็จมาถึงเตเวียงพุทธรสะ(อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน) พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่บนดอยสิงกุตตระ(พระธาตุดอยคำในปัจจุบัน) ทรงแผ่เมตตาประสาทพรตรัสให้พระยาคำแดงเจ้าเมืองพุทธรสะในขณะนั้น สร้างรูปเหมือนของพระองค์ไว้ยังเมืองพุทธรสะแห่งนี้ ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสจบก็ปรากฎว่าได้มีพระอินทร์องค์หนึ่ง พระยานาคหนึ่งตน ฤษี 2 องค์ และพระอรหันต์ 4 รูป ช่วยกันเนรมิตเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลังกาทวีปเป็นเวลา 1 เดือน กับอีก 7 วัน จึงแล้วเสร็จ

        ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้โปรดสัตว์ทั่วถึงแล้ว จึงเสด็จเข้าสู่เมืองพุทธสรสะอีกครั้ง ทรงเห็นรูปเหมือนที่โปรดให้สร้างขึ้นนั้นเล็กกว่าองค์ตถาคต พระพุทธองค์จึงตรัสให้เอาดินมาเสริมให้ใหญ่เท่าพระพุทธองค์ แล้วพระพุทธองค์จึงได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาลรูปปั้นจำลองให้เลื่อนลงจากฐานชุกชี(แท่น) มากราบไหว้พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสกับรูปเหมือนพระพุทธองค์ที่ได้สร้างขึ้นนั้นว่า “ขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของกูตถาคตให้ครบ 5,000 พระพรรษา” พระรูปเหมือนจึงได้น้อมรับเอาแล้วประดิษฐานอยู่ณ พื้นดินที่นั้นสืบมา ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทจึงหมายเหตุเอาพระรูปเหมือนของพระพุทธองค์ว่า “พระเจ้านั่งดิน”

        ตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธรูปนี้สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้นพระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา 1 เดือน 7 วันจึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่น ๆ ทั่วไป มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานสืบกันมาว่า เคยมีชาวบ้านได้พากันสร้างฐานชุกชีแล้วได้อันเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง 3 ครา พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาพระเจ้านั่งดินมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบจนทุกวันนี้

       ซึ่งในขณะนี้บรรยากาศท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ ที่เป็นแบบศิลปะผสมผสานแบบล้านนาและเชียงแสน โดยองค์พระธาตุพระนั่งดิน มี 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้และมีองค์พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดินจำลอง เนิ้อทองเหลือง ประดับล้อมรอบแต่ละเหลี่ยม-เหลี่ยมละ 3 องค์มี 3 ชั้น ชั้นละ 3 องค์ รวม 24 องค์และมีกระจกปิดไว้ โดยองค์พระธาตุพระนั่งดินทาด้วยสีทองประดับด้วยแก้วและมีซุ้มประตูโขง 8 ด้านประดับด้วยแก้วสีต่างๆ อย่างสวยงาม โดยองค์พระธาตุวัดพระนั่งดินสูง 25 เมตรฐานกว้าง 15 เมตร ซึ่งหากใครมีโอกาสได้เดินทางไป  แล้วได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา ก็อย่าลืมไปสักการะพระเจ้านั่งดิน ที่วัดพระนั่งดิน อำเภอเชียงคำ  นอกจากจะได้ยลความแปลกและน่าอัศจรรย์ใจของตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาแล้ว ชมความสวยงามขององค์พระธาตุ ยังจะเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้เข้าสักการะอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา