รมช.เกษตรฯ ปลูกป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิพระเกียรติ ฯ

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตรฯ  เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิพระเกียรติ ฯ แจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร จำนวน 100 ราย

                 วันที่ 15 กันยายน 2562 ร.อ.ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  พร้อมคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์  มาที่ บ้านต๊ำพระแล หมู่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา  เป็นประธานในโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนรากชาร และประชาชนชาวพะเยาให้การต้อนรับ

               จากนั้นได้เป็นประธาน แจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกร จำนวน 100 ราย โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานและผลิตของเกษตรกรมาจัดนิทรรศการอย่างคึกคัก มีประชาชนจิตอาสา  904  วปร. มาร่วมกิจกรรมกว่า  5,000 คน นอกจากนี้ยังมี นำกลุ่มสตรี และประชาชนมามอบช่องดอกไม้ ของที่ระลึกให้กำลังใจแก่ ร.อ.ดร.ธรรมนัส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์   อย่างเนืองแน่น

                   ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า   เปิดเผยว่า  โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่า และเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา  เพื่อสร้างการรับรู้ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น     ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการเสวนาหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสในการสร้าง  กระบวนเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืนในเขต ส.ป.ก. , การมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  , กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตจากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  ตลอดจนนิทรรศการฐานเรียนรู้  พร้อมผลผลิตของเกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา