หมู่บ้านปลูกน้อยหน่าขายดีสร้างกำไรงาม

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปลูกน้อยหน่าแทบทุกครัวเรือน เพื่อจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ปลูกน้อยหน่ามากกว่า 200 ต้น มามากกว่า 10 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่เป็นที่รู้จักของตลาดและมีผู้เดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

      โดยนางรุ่งลาวัลย์ ศรีวิชัย เจ้าของสวนเถาวัลย์ เล่าว่า ตนเอง ปลูกน้อยหน่ารวมแล้วมากกว่า 200 กว่าต้น ซึ่งจะมีน้อยหน่า ทั้งพันธ์เนื้อ พันธ์หนัง และพันธ์ก่ำ และจะปลูกโดยใช้ระบบอินทรีย์ จะใช้มูลวัวเป็นปุ๋ย ซึ่งจะได้น้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอมโดยผลผลิตของตนเองจะมีผู้เดินทางมาสั่งซื้อ ทั้งแม่ค้า และคนทั่วไป ซึ่งผลผลิตปีนี้สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะออกช้ากว่าปกติ แต่จะมีผู้เดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้ตนเองจะจำหน่ายผลผลิตกิโลกรัมละ 50 เนื่องจากเป็นต้นฤดูกาล  และหลังจากนั้นก็จะลดลงไปตามฤดูกาล เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาทซึ่งจะมีผู้เดินทางมาซื้อและสั่งจองแทบทุกวัน ซึ่งปีนี้ถือว่าผลผลิตดีและขายได้เป็นอย่างดี

     ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ของตนเองออกมาจำหน่ายแทบทุกบ้านตามแนวถนนสายพะเยา-ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จนเห็นเป็นภาพชินตาแทบทุกปีในช่วงนี้ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ต่างทำการปลูกน้อยหน่า แทบทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน และจะนำออกมาจำหน่าย บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และมักมีผู้ที่ผ่านไปมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง  โดยคาดว่าผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้รวมแล้วมากกว่า 10 ล้านบาท ต่อปี


แชร์ข่าวพะเยา