กาชาดพะเยา มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.เชียงม่วน

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางฐิฐา  เชียงวงค์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , นายอำเภอเชียงม่วน  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ได้ร่วมกันมอบ ถุงยังชีพจากสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่  ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเชียงม่วน และตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 152 ครัวเรือนประกอบด้วยราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านหลวง  หมู่ที่ 2 บ้านปงสนุก  หมู่ที่ 3 บ้านปิน  หมู่ที่ 7 บ้านสบทราย  หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางคำ และหมู่ที่ 1 บ้านมาง  หลังจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 17.00 น อำเภอเชียงม่วน ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย   โดยการให้ความช่วยเหลือ ทางอำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

     ทั้งนี้นางฐิฐา  เชียงวงค์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้ขอความช่วยเหลือผ่านไปยังสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอความช่วยเหลือ เป็นถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  โดยอำเภอเชียงม่วน ได้มีการระดมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมแพ็คถุงยังชีพดังกล่าว ก่อนจะทำการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา