คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่17 พ.ศ.2562

นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุม การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่17 พ.ศ.2562 และการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อรับเครื่่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1