ประชุมสรุปการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดพะเยา  ประชุมสรุปการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อรองรับการระบาดระลอก 2 ชนิดฝึกซ้อมจริงในพื้นที่จังหวัดพะเยา

โดยจำลองเหตุการณ์ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 จึงไปเข้ารับการตรวจรักษาที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการตรวจ พบการติดเชื้อโควิด19

จากนั้นผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก จึงนำส่งรักษาต่อที่ รพ.พะเยา ส่วนรายที่2 เป็นชายไทย อายุ 21 ปี เพื่อนร่วมชั้นเรียนปีเดียวกันกับผู้ป่วย เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จึงไปเข้ารับการตรวจรักษาที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการตรวจ พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.พะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 รายนอนรักษาตัวที่ รพ.พะเยา  หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของอ.เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคในผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เป็นเพื่อนนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลจุดคัดกรองที่แผนกผู้ป่วยนอก รวมทั้งสิ้น 26 ราย ทุกรายให้เข้ากักตัวที่อาคารหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นพบว่ามีนักศึกษา จำนวน 2 ราย ในสถานที่กักตัว มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จึงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด19  สำหรับผลการตรวจเฝ้าระวังผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานที่กักตัวอีก 24 ราย ทุกรายไม่มีอาการป่วยและผลการตรวจโควิด 19 ไม่พบการติดเชื้อ


แชร์ข่าวพะเยา