เปิดศูนย์เรียนรู้โคเนื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

    นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายฟาร์ม ผู้บริหารและพนักงานธ.ก.ส.จากสำนักงานใหญ่และภูมิภาค เปิดศูนย์เรียนรู้โคเนื้อ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัด ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธาน


แชร์ข่าวพะเยา