สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้องปิ่นโต แก่โรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” (หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมทางไกล) PINTO จำนวน 1 ชุด และ “หุ่นยนต์กระจก” (ระบบสื่อสารทางไกล) ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารฝั่งของบุคลากรทางการแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 2 ชุด และ ฝั่งของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 6 ชุด ไปช่วยบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความสะดวกในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

      ทั้งนี้ทางโครงการ CU-RoboCovid ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ HiveGround Robotics และ Obodroid โดยมี แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีฯ การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพะเยา ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้


แชร์ข่าวพะเยา