ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา ประชุมประจำเดือนกันยายน

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กาประชุมประจำเดือน กันยายน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ตำบลแม่กา ณ.  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา


แชร์ข่าวพะเยา