ปลูกเงาะสร้างรายได้เรือนแสน

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 35 ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันมาสืบสานอาชีพเกษตรกรของพ่อแม่ ในการทำสวนผลไม้ผสมผสาน ปลูกเงาะ พันธ์โรงเรียน กว่า 1,000 ต้น สามารถเก็บผลผลิต สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1 แสนบาท

     นายเกรียงไกร บันลือศรีสกุล เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 35  ปี ในพื้นที่บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการช่วยกันเก็บผลผลิตเงาะโรงเรียน ที่ปลูกไว้กว่า 1,000  ต้น เมื่อ 15  ปีที่ผ่านมา ที่ตนเองได้ทำการสืบสานดูแลในปัจจุบัน ซึ่งจะมี ซึ่งขณะนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่และเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้ว โดยในปีนี้ผลผลิตออกลูกได้ดีพอสมควร และมีราคาที่ดี ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้กว่า 10 ตัน และในปีนี้ผลผลิตสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีพอสมควร ประกอบกับราคาในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าทุกปี

     โดย นายเกรียงไกร กล่าวว่า สวนเงาะดังกล่าว ปลูกไว้มาแล้วประมาณ 15 ปี ซึ่งขณะนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งแต่ละปีก็จะเก็บส่งจำหน่าย และจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเดินทางมารับซื้อถึงสวน แต่ละปีก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยกว่า 10 ตัน โดยราคาจำหน่ายในปีนี้ถือว่าดี ราคาจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 35-40 บาทแล้วแต่จะมีผู้ซื้อมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งเงาะที่ปลูกในพื้นที่ มีรสชาติที่อร่อย หวาน กรอบ ร่อน ไม่มีน้ำ และลูกโต  เนื่องจากในพื้นที่ถือว่าเป็นแหล่งที่มีดินดี จึงทำให้ผลผลิตผลไม้ของที่นี่แทบทุกชนิดมีรสชาติดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อโดยตลอด และในปีนี้ผลผลิตเงาะของตนเองนั้น จะมีผู้ที่เดินทางมาสั่งจองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา