กลุ่มสตรีผู้สูงอายุดอกคำใต้ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มสตรีและครอบครัวผู้สูงอายุชุมชนวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวรูปแบบต่างๆสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
โดยนางมาลัย สุขยิ่ง ประธานกลุ่มวัย 77 ปี เล่าว่า ทางกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนวัดศรีจอมเรืองจะใช้เวลาว่างหลักจากงานหลักและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉย ๆไม่มีงานทำ ตนเองจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาโดยใช้อาคารภายในบริเวณวัดศรีจอมเรืองผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัวโดยตนเองเป็นวิทยากรนำความรู้และรูปแบบใหม่ๆมาแนะนำและสอนให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรูปแบบหลากหลายและสวยงามโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตดอกไม้จากใยบัวและเป็นสินค้าของชุมชนบางคนนำกลับไปทำที่บ้านในช่วงเวลาว่าง ซึ่งสามารถนำมาใส่แจกันออกจำหน่ายสร้างได้สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นอย่างดี และมีออเดอร์สั่งทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก และที่สำคัญยังช่วยให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งและเป็นกิจกรรมเสริมสร้างให้กับผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำและมีรายได้ ไม่เกิดอาการเหงาเศร้าซึม


แชร์ข่าวพะเยา