ทม.ดอกคำใต้จัดฟุตบอล 7คนต้านภัยยาเสพติด “เทศบาลเมืองดอกคำใต้ คัพ” ครั้งที่2ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลเมืองดอกคำใต้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติด “เทศบาลเมืองดอกคำใต้ คัพ” ครั้งที่2ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปงปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้มาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาอบจ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

      การแข่งขันจัดแข่งขันฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติด “เทศบาลเมืองดอกคำใต้ คัพ” ครั้งที่2ประจำปี 2563จัดการแข่งขันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งเยาวชนและอาวุโสห่างไกลยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำเภอดอกคำใต้ โดยจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 2รุ่นจัดเป็น รุ่นเยาวชนประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไป โดยทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

     รุ่นเยาวชนประชาชนทั่วไปทีมต๊ะฮั่วฮากคว้าแชมป์ไปครองรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสนับสนุนบำรุงทีม ส่วนในรุ่นอาวุโสอายุ40ปีขึ้นไปทีมสว่างอารมณ์FCคว้าแชมป์ไปครองรับถ้วยรางวัล แข่งขันกันที่สนามฟุตบอลอบจ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาดำเนินการจัดการแข่งขันโดยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา