รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย  และนวัตกรรมจังหวัดพะเยา

      วันที่   7 กันยายน 2563 ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย  และนวัตกรรมจังหวัดพะเยา ที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

    โดยมีนายกมล   เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   พร้อมด้วย  ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการบทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  จากนั้นได้เข้าร่วมรับฟังการสรุปงานและแลกเปลี่ยนความคิดที่ห้อง บวรรัตนประสิทธิ์ 

    

      โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวต้อนรับ  และแนะนำมหาวิทยาลัย โดยได้มีการนำเสนอการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา  บทบาทของมหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาพื้นที่รวมถึงผลกระทบเชิงพื้นที่และเชิงวิชาการและในวันเดียวกัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย  และนวัตกรรม  พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ห้องประชุมวัดแสนเมืองมา  ตำบลหย่วน  อำเภอเชียงคำ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานวิจัย ของภาคประชาสังคมวัฒนธรรมชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับภาคประชาสังคมในพื้นที่ด้วย

                


แชร์ข่าวพะเยา