สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไฟป่าเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่  8 กันยายน 2563 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ประชาสัมพันธ์  ป้องกันไฟป่าเคลื่อนที่ แจกเอกสารบ้านต๋อมดง  ม.6  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีไฟไหม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา