นายอำเภอเมืองพะเยาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธ์ุดี

แชร์ข่าวพะเยา

 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา รับมอบไก่ประดู่หางดำ และไก่ชี้ฟ้าตามโครงการทหารพันธ์ุดี มทบ.34 จาก พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34

นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธ์ดีของหน่วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ และได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทย์ ณ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการ มทบ.34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช


แชร์ข่าวพะเยา