ภาพวาด 3 มิติ วิถีชุมชน บนผืนกำแพง และแผ่นสังกะสีเก่า

แชร์ข่าวพะเยา

      กิจกรรมของดี สู่วิถีชุมชน พร้อมภาพวาด 3 มิติ วิถีชุมชน บนผืนกำแพง และแผ่นสังกะสี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้

     นายไชยวัฒน์ ฟูแสง กำนันตำบลแม่นาเรือ (ผู้ใหญ่บ้านแม่นาเรือหมู่ที่16) เปิดเผยว่า ผู้นำชุมชน และชาวบ้านแม่นาเรือหมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ของดีสู่วิถีตำบลแม่นาเรือ ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอของดี และวิถีชีวิต ของชาวชุมชนตำบลแม่นาเรือ ทั้งอาหารการกินพื้นบ้าน การนำเสนอวิถีชีวิตของชาวชุมชนโดยผ่านการวาดภาพ 3 มิติ บนผืนกำแผงและ สังกะสีเก่า  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวชุมชน ตำบลแม่นาเรือ   อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

      ด้านนายแทน วาเพชร ศิลปินพื้นบ้านเมืองพะเยา ผู้ริเริ่มโครงการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกโซเซียลเปิดกว้าง และจะทำอย่างไร เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน อีกทั้งตนเองซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านเมืองพะเยาอยู่แล้ว เลยมีความคิดว่าอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยที่จะเอาศิลปะ มาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการวาดภาพ 3 มิติบนผืนกำแพง และแผ่นสังกะสีเก่า เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวชุมชนตำบลแม่นาเรือ และเป็นการกระตุ้น การปลูกฝังการวาดภาพให้กับเด็กๆในชุมชน อีกด้วย

     สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพบนผืนกำแพง ของเด็กๆ เยาวชน และชาวชุมชน  ชมภาพวาด3มิติวิถีชุมชน บนแผ่นสังกะสี  การออกร้าน  การแสดงสินค้าของชาวชุมชน การเสวนา ศิลปะสู่วิถีชุมชน ซึ่งภายในงานมีประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมวาดภาพ และถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ กันอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา