กอ.รมน พะเยา ประชุมงานสรุปประเมินผลตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน2563  เวลา  09.30 น. พ.อ.ประสิษฐิพงศ์  มูลดี  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท)ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล  การดำเนินงานการกำกับติดตามและประเมินผลตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับ  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ รวมประมาณ154 คน ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า  รีสอร์ท อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  จว.อ.ย. โดยมี  พล.ต.สุรพงษ์  อยู่พร้อม  รอง  ผอ.สนย.กอ.รมน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2564  ให้มีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา