กอ.รมน พะเยามอบไก่พันธุ์พื้นเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อ 9  กันยายน 2563  เวลา  10.30 น.  พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี  รอง  ผอ.รมน.จังหวัด  พ.ย.(ท)  ประสานงานร่วมกับ  ปศุสัตว์ จังหวัด  พ.ย..มอบไก่พันธุ์พื้นเมือง   จำนวน  50  ตัว ,เป็ดไล่ทุ่ง  12  ตัว  พร้อมยารักษาสัตว์  ให้กับ  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง  ต.หงส์หิน  อ.จุน  จังหวัดพะเยา

 โดยมี  ผอ.ร.ร.,คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ  เพื่อสนับสนุนโครงการชุมชนเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน กอ.รมน.ให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้จักการอดออม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


แชร์ข่าวพะเยา