โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินความพร้อมบริษัทคู่สัญญาบริษัทเอไอเอ จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

นางศิริพร เดชอุปการะกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยใน หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ คุณพัชรี โชติไพศาลสกุล Senior manager ผู้ตรวจประเมินความพร้อมบริษัทคู่สัญญา บริษัท เอไอเอ จำกัด  พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่  เพื่อขยายการให้บริการแก่ลูกค้าประกันชีวิต (Fax Claim) แบบผู้ป่วยใน  (IPD) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เริ่ม 16 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา