นักท่องเที่ยวชมค้างคาวนับหมื่นวัดถ้ำเทพนิมิต

แชร์ข่าวพะเยา

      นักท่องเที่ยวแห่ชมค้างคาวนับหมื่น วัดถ้ำเทพนิมิต ดอกคำใต้ อย่างใกล้ชิด 1 เดียว ของจังหวัด ซึ่งมีค้างคาวมาอาศัยบริเวณภายในถ้ำและสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด โดยที่ค้างคาวไม่มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างได

     บรรดานักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอ ตลอดจนต่างจังหวัด ได้พากันเดินทางเข้ามาที่วัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้มหมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อมาดู ฝูงค้างคาว ฝูงใหญ่ที่พากันมาอาศัยอยู่ภายในบริเวณถ้ำ วัดเทพนิมิตแห่งนี้ ที่มีเป็นจำนวนร่วมแสนตัว โดยสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะเวลากลางวันจะ ก็สามารถเข้าไปดูฝูงค้างคาว ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ได้อย่างใกล้ชิด และในช่วงตอนเย็นสมารถดูฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พากันบินออกจากรูปากถ้ำเพื่อออกหากินนับว่า ถ้ำค้างคาว ภายในบริเวณ วัดถ้ำเทพนิมิตแห่งนี้ ถือเป็นถ้ำ1เดียว ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้คนสามารถ เข้าดูฝูงค้างคาวที่เกาะ กลุ่มรวมตัวกัน ภายในถ้ำ ได้อย่างใกล้ชิดและค้างคาวไม่มีตื่นตระหนกแต่อย่างได นอกจากนั้นบริเวณถ้ำดังกล่าวยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มเย็น ของต้นไม้ และภูเขา ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตรแห่งนี้

    สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต พบว่า วัดแห่งนี้ อยู่ท่ามกลาง ป่าไม้ บนขุนเขา อากาศเย็น ทำให้มี สัตว์ป่า อาทิ นกยูง สายพันธุ์ไทยจำนวนมาก และฝูงค้างคาว ได้เข้ามาอาศัย อยู่ภายในบริเวณวัด ทำให้ผู้คน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป ต่างพากัน เดินทาง เข้ามาเที่ยวชม ภายในบริเวณวัด ตลอดทั้งวันและเย็น เพื่อดูชม ฝูงนกยูงและฝูงค้างคาวกันอย่างใกล้ชิด นับว่าวัดถ้ำเทพนิมิต เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีสัตว์ป่ามา เข้ามาอาศัย อยู่เคียงคู่กับ พระ และทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณวัด แบบเป็นมิตร

    พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ถ้ำ ที่อยู่ภายในบริเวณวัด ถ้ำ เทพนิมิต ทางพระอาจารย์และเจ้าอาวาสรูปก่อน ได้มาค้นพบ และได้ปฏิบัติธรรม จน คณะศรัทธาญาติโยม ตำบลห้วยลานเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ท่านให้จำพรรษา อยู่ที่ถ้ำ แห่งนี้ จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดถ้ำเทพนิมิต จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ถ้ำวัดเทพนิมิต คนเฒ่าคนแก่วัดถ้ำเทพนิมิต เคยเอาลูกมะพร้าวแห้ง โยนลงไปตามรูถ้ำ และพบว่า ลูกมะพร้าวได้ไหลหลุดออกไปโผล่อีกแห่งหนึ่ง ห่างจากถ้ำประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ในถ้ำมีทั้งห้องโถง ช่องแคบต่างๆ มีความลึก เคยเดินสำรวจเข้าไปได้ไม่ลึก เพราะว่ามีความมืด ถ้าหากใครจะสำรวจหรือมีหน่วยงานจะสำรวจทางวัดก็จะเปิดให้ทำการสำรวจถ้ำแห่งนี้ได้ สำหรับภายในบริเวณถ้ำ จะมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนหลาย 10,000 ตัว เขามาอาศัยอยู่ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีค้างคาวเป็นจำนวนมาก ช่วงหน้าฝนหน้าร้อน ส่วนหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีเข้ามาอาศัยอยู่แต่จะมาเยอะช่วงระยะนี้จะออกลูก เลี้ยงลูกอยู่ ภายในถ้ำ ฉันเป็นจำนวนมากซึ่งบุคคลสามารถเข้ามาชื่นชมได้ อย่างใกล้ชิด ดังกล่าว

พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0811697122


แชร์ข่าวพะเยา