รพ.พะเยา ร่วมต้อนรับคณะจากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา  พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ อ.ประโชติ กราบกราน กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และ อ.อภิฎฐวรา สำแดงสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เพื่อตรวจและศึกษาการระบาดและการจัดการของเสียทางการแพทย์ พร้อมทั้งพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขนำร่องการจัดการของเสียทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา