กอ.รมน.พะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการบันเทิง

แชร์ข่าวพะเยา

กอ.รมน.พะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการบันเทิง

    วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ เกตสระชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน ร่วมกับตำรวจสภ.เมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา สรรพสามิตจังหวัดพะเยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา คุมประพฤติจังหวัดพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กอ.รมน.พะเยา

      ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค และห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด และเปิด-ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ กวดขันรถแต่ง รถซิ่ง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนบริเวณถนนชายกว๊าน และป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา