อบต.บ้านตุ่น จัดอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จัดอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นและทักษะการสื่อสารณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านตุ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นและทักษะการสื่อสาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น


แชร์ข่าวพะเยา