จิตอาสา ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เดินหน้าต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืชเดินหน้าต่อเนื่อง จัดโครงกาฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  โดย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ โรงแรมวีชีพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้จัดทำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพลุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรม “จิตอาสา” ในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาซึ่งสอดล้องกับนโยบายขอท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบในการ ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ต้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีเป้าหมายในการปลูกป่าจำนวน 3 หมื่นไร่ ซึ่งในปี2563 ทำการปลูก จำนวน 6,000 ไร่ และปี 64 จำนวน 7,000 ไร่ ที่เหลือโครงการจะเสร็จสิ้นในปี 2570


แชร์ข่าวพะเยา