โรงเรียนผู้สูงอายุคึกคักหลังเปิดเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เริ่มกลับมาคึกคักหลังโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ หลังสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีใจและสามารถพบประสังสรรค์กับเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุด้วยกันรวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมลดอาการเหงาและซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

     กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนถึงกิจกรรมสันทนาการหลากหลาย ทั้งการร้องรำทำเพลง การเล่นดนตรีอังกะลุง การแสดงกิจกรรมที่สร้างความบันเทิง ตลอดจนถึงการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งถึงการศึกษาธรรมะ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นอย่างมาก หลังโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ จากการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนผู้สูงอายุต้องหยุดการเรียนการสอนไป จนทำให้ผู้สูงอายุหลายรายเกิดอาการหงอยเหงารวมทั้งอาการซึมเศร้าเนื่องจากไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายได้

    โดยในครั้งนี้หลังจากที่โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ต่างมีความสุขกันอย่างเห็นได้ชัด โดยคุณยายเอี้ยงสุวรรณเลิศ คุณยายวัย 77 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาระบุว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถเปิดเรียนเปิดสอนได้เนื่องจากที่ผ่านมาหลังจากโรงเรียนปิดลงรู้สึกเหงาและซึมเศร้า เนื่องจากคิดถึงเพื่อนผู้สูงอายุรวมทั้งเจ้าหน้าที่และครู พอหลังจากที่โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก รู้สึกจิตใจมีความสดชื่นเนื่องจากได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมทั้งครู จึงทำให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ


แชร์ข่าวพะเยา