กอ.รมน พะเยา ประชุมสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

   เมื่อ 14  ก.ย.63 เวลา 0900  พ.อ.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร  พรหมมิรัตน์  เป็นผู้แทน  ร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน  ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง,อุทยานแห่งชาติแม่ยม ที่คณะทำงานและผู้แทนกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อบต. เข้าร่วมประชุม ประมาณ  40  คน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  อ.เชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

    โดยมี นายจิรัฏฐ์  กัมพลานนท์  ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ  สบอ.15 (ชร.) เพื่อพิจารณาการครอบครองที่ดินที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง,อุทยานแห่งชาติแม่ยม ก่อนปี 2545 ให้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 26 พ.ย.2561


แชร์ข่าวพะเยา