ตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นางสุภาภรณ์ สุภาษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16 ต.แม่กา พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่16กันยายน2563 เวลา16.00-20.00น.นางสุภาภรณ์ สุภาษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16 ต.แม่กา อ.เมือง จังหวัดพะเยา  พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจด่านแม่ต๋ำ ตำรวจส.ภแม่กา อ.สกองร้อยรักษาดินแดน อ.เมืองพะเยา ได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019


แชร์ข่าวพะเยา