ประชุมคณะอนุกรรมการ(คปป.)จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.) จังหวัดพะเยาครั้งที่3/2562 ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา