สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

แชร์ข่าวพะเยา

        อ.จุน จ.พะเยา สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tombol Smart Team)เพื่อให้มาทำหน้าที่เก็บข้อมูล ตำบลละ 2 คน รวม 14 คน

     เรืออากาศตรีอดุลย์  พรหมวาทย์  นายอำเภอจุน กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้นายสิโรฒน์  ชมใจ ปลัดอาวุโส เป็นประธานคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tombol Smart Team)

          การดำเนินการสอบคัดเลือก มีคณะกรรมการออกข้อสอบ 7 คน คนละ 1 สาระ รวม 100 ข้อ  คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ จาก 100 ข้อให้เหลือ 25 ข้อ  คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งทุกขั้นตอน ย้ำให้เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาทำงาน


แชร์ข่าวพะเยา