ปล่อยปลาออนไลน์วันประมงแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ พร้อมกัน 4 แห่งของประเทศไทย  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

    วันที่ 21 กันยายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์  เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 4 แห่งทั่วประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นที่ กว๊านพะเยา โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมในพิธี


แชร์ข่าวพะเยา