อำเภอจุนเริ่มเตรียมสถานที่ดูนกยูง

แชร์ข่าวพะเยา

    อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เริ่มเตรียมสถานที่ดูนกยูง หลังในขณะนี้นกยูจำนวนมาก เริ่มออกมาหากินบริเวณชายป่า และสามารถดูได้อย่างชัดเจน และมีเป็นจำนวนมาก โดยในพื้นที่อำเภอจุน ถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีข่วงนกยูงเป็นจำนวนมาก และขนาดนี้เริ่มเตรียมความพร้อมในการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและดูนกยูงที่ออกมาหากินบริเวณชายป่าได้ช่วงนี้

   ข่วงนกยูง 69 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เริ่มจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดูนกยูง หลังในขณะนี้เริ่มมีนกยูงจำนวนมาก ออกมาหากินบริเวณชายป่า ซึ่งในทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝูงนกยูง จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ  ได้ออกมาหากินบริเวณชายป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก จนทำให้ชาวบ้านต้องใช้วิธีการจัดการในการที่จัดหาพื้นที่ เพื่อให้นกลงยูงมาหาอาหาร และจัดสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชมและดูนกยูงได้อย่างใกล้ชิด และในแต่ละปีนั้นจะมีนกยูงเป็นจำนวนมากออกมาให้ดูอย่างละลานตา

    สำหรับนกยูงในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอนั้น ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทยหรือนกยูงเขียวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และทางพื้นที่ได้จัดทำข่วงนกยูงหลายแห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม ทั้งในพื้นที่ ข่วง 69  ข่วงกิ่วแก้ว ข่วงบ้านเซี๊ยะ ข่วงห้วยยางขาม ซึ่งเป็นข่วงนกยูง ที่มีประชากรนกยูงเดินทางออกมาหากินบริเวณชายป่าเป็นจำนวนมาก และให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าดูนกยูงได้ในช่วงฤดูกาลดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา