สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

แชร์ข่าวพะเยา

นางกิตติธรา  ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เพื่อขึ้นเสาเอกสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ. ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นายขวัญตระกูล  หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยา  พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา รองนายกฯ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ต.แม่กา ร่วมต้อนรับนางกิตติธรา  ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อขึ้นเสาเอกสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ราย นายแคะลิ่น  แซ่เติ๋น บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาสราย นายหล้า  กล้าหาญ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ต.แม่กา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา