พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือฟู้ดแพนด้านำร่องยกระดับพนักงานส่งอาหารฟู้ดแพนด้าไรเดอร์

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนางสาวสิริภัทรา ก้อนปัญญา Rider coordinator และนายณัฐวรรธ ชูวรรธนะปกรณ์ Rider promoter บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FOODPANDA สาขาพะเยา และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตสาขาภาคเหนือ (Northern TLAPS) เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานด้านพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขานักปฏิบัติการจัดส่งสินค้ารถจักรยานยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงานส่งอาหาร แพนด้าไรเดอร์ ของบริษัทฟู้ดแพนด้า สาขาพะเยาจำนวน 25 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กันยายน 2563 ณ บริษัทฟู้ดแพนด้าสาขาพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกยกระดับฝีมือในครั้งนี้ มุ่งเน้น การให้ความรู้ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งสินค้า

การตรวจสอบแก้ไขเตรียมความพร้อมของรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการจัดส่งสินค้า การตรวจสอบใบสั่งงานรายละเอียดของลูกค้า การจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์และส่งมอบสินค้าพร้อมเอกสารให้กับลูกค้าปลายทางได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดตารางงานประจำวันที่รับมอบหมาย โดยสามารถตรวจนับสินค้าคงคลังในพื้นที่รับผิดชอบ มีการบันทึกบัญชี สามารถประสานงานภายในและภายนอกองค์กรสามารถจัดลำดับก่อนหลัง และความสะดวกในการสื่อสารเพื่อการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะต้องประสานงาน ทั้งนี้ สำนักงานยังมีแผนฝึกอบรมพนักงานส่งอาหารของบริษัทฟู้ดแพนดา สาขาเชียงคำ และสาขาพะเยา เพิ่มเติมอีก 2 รุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของพนักงานส่งอาหารฟู้ดไรเดอร์ของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา