นมัสการพระสิงห์ 1 เก่าแก่อายุ 500 ปีชมอุโบสถสวยงามวัดสันต้นผึ้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     นมัสการพระสิงห์ 1 เก่าแก่อายุร่วม 500 ปี เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้วสูง 1.20 เมตรของวัดสันต้นผึ้งในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวยงาม นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถที่สวยสดงดงาม

    พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูและนมัสการพระสิงห์ 1 โบราณเก่าแก่ ที่ทำจากเนื้อสัมฤทธิ์ และมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 32 นิ้วสูง 1.20 เมตร ที่มีความสวยงามตามพุทธ ลักษณะศิลปะเชียงแสนหลังจากที่ทางวัดสันต้นผึ้ง ได้รับการถวายจากโยมอุปัฏฐากที่เคยอุปถัมภ์กับทางวัดสันต้นผึ้งตั้งแต่เริ่มต้น และนำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถของวัดต้นผึ้งแห่งนี้ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาและ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากพระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่คู่กับวัดสันต้นผึ้ง และเป็นที่สน ใจของพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และมีรูปลักษณะที่สวยสดงดงามเก่าแก่ นอกจากนั้นวัดสันต้นผึ้งแห่งนี้ยังมีพระอุโบสถที่มีความสวยสดงดงามและมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะเวียนท่องเที่ยวนมัสการพระสิงห์ 1 อยู่อย่างต่อเนื่อง

    พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง เล่าว่า พระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นทางวัดได้รับการถวายจากโยมกัลกูล คุณโศภชา ดำรงปิยะวุฒิ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว จะได้มาอยู่วัดสันต้นผึ้งแห่งนี้ แต่น่าอัศจรรย์เนื่องจากโยมที่นำมาถวาย ซึ่งได้พระสิงห์ 1 องค์นี้จากพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และนำไปประดิษฐานที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ชั่วระยะเวลา 1 แต่คาดว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นน่าจะกลับเข้าสู่พื้นที่ทางภาคเหนือ ทางโยมอุปัฏฐากที่เคยอุปถัมภ์วัดมาตลอดนั้นก็ได้นำมาถวายและนำมาประดิษฐานบริเวณกลางพระอุโบสถของวัด และเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นจะมีญาติโยมที่ทราบข่าวเดินทางมาสักการบูชากันอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา