พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยานำร่องฝึกซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟให้ร้านกาแฟเมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ  โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สาขา การบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องชงกาแฟ 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านกาแฟในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 25 คน ฝึกระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัลรัตน์โรงโม่หิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายคมม์ มีศรี และนางนันทนา จักรภีร์ศิริสุข ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมพะเยา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยากับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีผู้ประกอบการร้านกาแฟจำนวนมาก เฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยามีมากกว่า 151 ร้าน นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟในอำเภอรอบนอกอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในตัวอำเภอและในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟ ทำให้การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้เครื่องชงกาแฟมีอายุการใช้งานสั้น และเกิดปัญหาอุปสรรคขณะใช้งาน ทำให้การประกอบกิจการร้านกาแฟต้องหยุดชะงัก ขาดรายได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟจำนวนมาก ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ อันเป็นประโยชน์ทำให้ประหยัดต้นทุนของผู้ประกอบการร้านกาแฟ ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือและเป็นการสนับสนุนการผลิตกาแฟของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเม็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูง และสอดคล้องกับการสร้างกาแฟแบรนด์พะเยา (Phayao signature) ของเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ครอบคลุมทั้งเครื่องสกัดกาแฟ ทั้งแบบแมนนวล แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ และแบบซูเปอร์อัตโนมัติ เนื้อหาเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟได้ทราบหลักการทำงานของเครื่องชงกาแฟ การวิเคราะห์อาการ การตรวจเช็คเบื้องต้น การบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟเบื้องต้น การล้างหัวชง รวมถึง การซ่อมเครื่องชงกาแฟเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการสามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง


แชร์ข่าวพะเยา