รับรางวัล ครุฑทอง” บุคคลแห่งชาติ ประจำปี2563

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ พณฯอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล”ครุฑทอง” บุคคลแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๓ ซึ่งปีนี้ บุคคลที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาวขึ้นรับรางวัล “ครุฑทอง” บุคคลแห่งชาติ สาขา “นักพัฒนาสาธารณสุข” ประจำปี ๒๕๖๓ จากสถาบัน สว.นท. ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


แชร์ข่าวพะเยา